עצרת טקסי זכרון

 

עצרת זיכרון לזכר אנשי החברה ובני משפחותיהם

תתקיים במתחם אלעל, ברחבת האנדרטה החדשה

ביום ראשון, ד’ אייר תשע”ז, 30 באפריל 2017, בשעה 15:00

 

2017