אברהם אלעזר

1980
 
 

שנרצח בהתקפת מחבלים באיסטנבול בשנת 1980