סיפור הנופלים

 
 
 
8.6.2001-9.3.2002
 
 
 
4.11.62-12.10.73
 
 
 
23.6.55-17.2.74
 
 
 
4.12.42-4.6.78
 
 
 
8.3.55-27.4.74
 
 
 
23.11.79-17.1.2000
 
 
 
27.7.63-10.10.73
 
 
 
7.11.1973-17.12.1993
 
 
 
6.2.62-16.8.83
 
 
 
10.3.51-8.10.73
 
 
 
6.9.80-9.4.2006
 
 
 
4.8.1943-21.10.1974
 
 
 
28.8.62-10.6.82
 
 
 
14.5.53-6.10.73
 
 
 
8.9.1971-11.7.1994
 
 
 
23.3.49-10.10.73
 
 
 
29.9.1980-28.12.1998
 
 
 
20.4.68-10.9.2008
 
 
 
14.12.52-12.10.73
 
 
 
22.1.42-5.6.67
 
 
 
22.6.42-7.10.73
 
 
 
24.9.44-9.6.67
 
 
 
26.4.44-16.10.73
 
 
 
15.10.34-17.10.73
 
 
 
14.11.42-16.10.73
 
 
 
9.5.1970-1.8.1991
 
 
 
20.9.1947-10.7.1981
 
 
 
9.2.1976-17.12.1995
 
 
 
10.10.14-27.7.55
 
 
 
1.11.44-10.10.73
 
 
 
27.7.30-29.10.69
 
 
 
8.6.1962-24.6.1982
 
 
 
5.5.30-7.10.73
 
 
 
26.7.49-2.9.78
 
 
 
5.7.1955 - 1.1.1990